JOUW
PRIVACY

hoe ga ik daar
mee om?

HOE GA IK OM MET JOUW GEGEVENS

Ik respecteer je privacy en zal zorgvuldig met jouw gegevens omgaan. Ik verzamel jouw gegevens, zodat ik je weet te vinden en je kan bereiken als dat nodig is.

Je kunt online altijd je gegevens inzien, wijzigen en eventueel je account opzeggen. De gegevens die jij met me deelt, deel ik niet met derden. Al jouw gegevens bewaar ik zorgvuldig en afgeschermd. Het online programma Momoyoga, waar je de yogalessen inboekt, is verplicht om via dezelfde richtlijnen hun diensten aan te bieden. Niet anders dan anders, maar volgens de nieuwe AVG wetgeving moet ik je hier uitgebreider over inlichten.

••DE LANGE/OFFICIËLE VERSIE

Een korte versie van deze nieuwe regelgeving is niet voldoende. Hieronder vind je de wettelijk officiële privéregels.

Jennet Meppelink en Yoga Veer, gevestigd aan de Nynke van Hichtumwei 40 te Leeuwarden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Nynke van Hichtumwei 40
8915 JJ Leeuwarden
06 46 24 28 02
info@jennetmeppelink.nl

••WELKE GEGEVENS VERWERK IK

Wanneer je gebruik maakt van mijn diensten en/of wanneer je deze zelfde gegevens via een andere weg aan mij verstrekt verwerk ik jouw persoonsgegevens. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door correspondentie via mail, app of telefoon, tijdens sessies of bij het aanmaken van een account via Momoyoga.

••WELKE BIJZONDERE EN GEVOELIGE GEGEVENS VERWERK IK

Ik verwerk de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • gezondheid (maar alleen als dat van belang is voor de diensten waar je gebruik van maakt)

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld van een minderjarige, neem dan contact met me op via info@jennetmeppelink.nl, dan verwijder ik deze informatie.

••Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Ik verwerk jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om mijn aanbod aan te laten sluiten aan jouw mogelijkheden en wensen
 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van mijn nieuwsbrief
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten

••Geautomatiseerde besluitvorming

Ik neem niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

••Hoe lang bewaar ik je persoonsgegevens?

Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens > 7 jaar > verplichte bewaartermijn voor de belastingdienst
 • Personalia > 7 jaar > verplichte bewaartermijn voor de belastingdienst
 • Adres > 7 jaar > verplichte bewaartermijn voor de belastingdienst
 • E-mailverkeer > 7 jaar> verplichte bewaartermijn voor de belastingdienst

••Delen van persoonsgegevens met derden

Ik verstrek je gegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting en altijd in overleg met jou.

••Cookies, of vergelijkbare technieken

Ik gebruik geen cookies of vergelijkbare technieken.

••Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb in een computerbestand naar jou of een ander te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@jennetmeppelink.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Bekijk DIT filmpje voor de uitlegDit ter bescherming van je privacy. Ik zal zo snel mogelijk op jouw verzoek reageren.

Ik wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

••Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op via info@jennetmeppelink.nl

error: Content is protected !!

GEZONDHEID BEGINT BIJ ZELFCARE

Laat je inspireren en ontvang met enige regelmaat tips over het verbeteren van je gezondheid op een natuurlijke manier!

Bedankt voor je aanmelding. Ik beloof dat ik je niet zal SPAMMEN.